Viral ngayon ang isang larawan ng guro sa Ghana matapos makunan na nagtuturo ng computer lessons sa isang silid-aralan ngunit walang computer kundi gumuhit lang sa blackboard kung anong mukha ng mga computer application. Ngunit ang resulta matapos siyang mag viral? Nangako ang Microsoft na padadalhan siya ng bagong computerRead More →