BABALA: Ang Smartphones ay parang ‘Cocaine’ sa mga bata -ayon sa pagsusuri ng mga experts

BABALA: Ang Smartphones ay parang ‘Cocaine’ sa mga bata -ayon sa pagsusuri ng mga experts

Ito ang nakakabahalang sitwasyon ngayon: karamihan sa ating mga kabataan ay halos hindi na maalis ang mga mukha sa hawak na smartphones o ipads. Ngunit ang hindi natin alam, delikado pala ito, kaya’t dapat natin alamin kung ano ang ating dapat gawin.

Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto sa siyensya, ang mga ‘digital screens’ ay lubos na nakakaapekto sa ating utak, tulad ng epekto ng cocaine.

Kaya naman, ang utak ng ating mga anak na lulong sa kakalaro ng Minecraft ay maihahalintulad sa utak na lulong sa droga.

Napag-alamang ang mga electronic devices ay nakaka apekto sa ‘frontal cortex’ ng ating mga utak. Ganito rin ang nagagawa kung tayo ay gumagamit ng cocaine.

Pinapataas nito ang ating ‘dopamine levels’ na tinatawag na ‘feel good’ chemicals sa ating katawan na isang indikasyon ng ‘dangerous addiction’.

Ang isang 8-10 taong gulang na bata ay gumugugol ng mahigit walong oras sa isang araw sa harap ng ‘screen’. ang mga teenagers naman mahigit 11 oras.

Ano ang dapat gawin?

Ang mga bata ay nangangailangan ng ‘social interactions’ at ‘real-world experiences’ sa kanilang paglaki.

Ngunit pinipigilan ito ng smartphones at tablets.

Ang katotohanan, mismong si Steve Jobs na siyang innovator ng Apple, ay isang ‘low-tech’ na magulang. Kung sa akala natin na punong-puno ng mga touch screen monitors at ipads ang kaniyang bahay noong siya ay nabubuhay pa, nagkakamali tayo.

Believe it or not, ni minsan, hindi nakagamit ng ipads ang knaiyang mga anak sa kanilang kamusmusan.

“So, your kids must love the iPad?” tanong ng isang journalist kay Steve. The company’s first tablet was just hitting the shelves. “They haven’t used it,” ang sabi nito.

“We limit how much technology our kids use at home.”

Maging ang mga empleyado at technology executives sa Silicon Valley ay pinag-aaral ang kanilag mga anak sa ‘no-tech waldore schools’.

Ang teknolohiya ay isang digital drug na hindi natin namamalayan. Kaya kinakailangan na protektahan natin ang ating mga anak sa kasulukuyang mundo ng digitalisasyon.

Narito ang ilang tips upang maiwasang malulong ang mga anak sa smartphones at ipads:

1. Huwag hayaang paglaruan ng iyong anak ang sarili mong Smartphone. Karamihan sa mga magulang ngayon, upang malibang ang anak, ibinibigay ang cellphone dito. Sa halip na gawin ito, gumawa ng mga sitwasyon makausap ang anak at magkaroon kayo ng parent-child interaction sa regular na oras.

2. Kung kailangan gumamit ng smartphones ang anak, dapat may limitasyon. Huwag nating hayaan buong araw ay hawak ng bata ang smartphone gamit sa paglalaro o anumang bagay. Gumawa ng schedule kung saan may mga araw at oras lang na makakagamit ang bata. Pagkatapos gumamit, kailangan niyang isauli ang gadget sa iyo ng sa gayon matuturuan din siya ng disiplina sa sarili. Ganun din sa panonood ng telebisyon, Masusing ipanukala sa inyong pamamahay ang “no TV day” ay makakapanood lamang sa panahon kung saan nararapat sa kanila ang palabas.

3. Kung ang mismong gumawa ng ipad ay hindi pinapagamit ang kaniyang anak, bakit natin hahayaang ipagamit ito sa ating mga anak?

Tumpak! huwag na natin silang pagamitin, dahil ang mga technology experts mismo na may gawa nito ang nagsasabing nakakasama ito sa mga kabataan.

Ito’y isang babala na hindi natin dapat ipagwalang bahala.

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.